Vakances Tavs mīļākais blogs

January 28, 2017

Studējošā kredīts

Filed under: Kredīti — Tags: — Askolds @ 8:32 am

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta ikdienas izdevumu segšanai, piemēram,  transporta izdevumiem, dienesta viesnīcu apmaksai, grāmatu iegādei un citām izmaksām. Bankas piedāvā studējošā kredīta izsniegšanu pilna laika studējošiem. Kredīts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesi. Banka katru mēnesi pārskaita atrunāto kredīta summu uz studenta norēķinu kontu.

Ja studentam ir patstāvīgi ikmēneša ienākumi, un to apmērs ir pietiekams kredīta saņemšanai, tad papildus nodrošinājums nav nepieciešams. Bet, ja students nav darba attiecībās un nesaņem regulāru algas pārskaitījumu bankas kontā, lai saņemtu studējošā kredītu, ir nepieciešams vienas personas galvojums. Galvotājam ir jābūt regulāriem ikmēneša ienākumiem. Bankas izvirza šādu nosacījumu, lai nodrošinātos gadījumos, kad pats kredīta ņēmējs nepilda saistības ar banku. Piesakoties studējošā kredītam, aizņēmēja galvotājam ir jābūt algas kontam bankā, kurā tiek pieprasīts kredīts. Tas ļauj bankas darbiniekiem pārliecināties par galvotāja ienākumu regularitāti un apjomu. Bankas arī var piedāvāt kredītu nodrošināt ar nekustamā īpašuma ķīlu – dzīvokli, māju, zemes gabalu. Atsevišķos gadījumos par kredītu var galvot pašvaldība. Jāatzīmē, ka bāreņiem kredīta saņemšanai nav nepieciešami galvotāji. Šie studenti saņem pilnīgu valsts galvojumu.

Studējošā kredīta atmaksa sākas gadu pēc studiju pabeigšanas jeb augstskolas absolvēšanas vai divus mēnešus pēc studiju pārtraukšanas, ja students ir izslēgts no augstskolas. Valsts ir radījusi iespēju studējošā kredītu dzēst. Šim pakalpojumam var pieteikties, ja studenta izvēlētā profesija atbilst valsts noteiktajām profesijām, kas var pretendēt uz šī garantētā kredīta dzēšanu Katru gadu šīs profesijas tiek mainītas un izziņotas sabiedrībai.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress